O FILMIE

Oficjalny plakat filmu „Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat”

Na potrzeby filmu Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat  nakręcone zostaną  liczne sceny fabularyzowane przybliżające życie pierwszych rolników na ziemiach polskich . Spektakularne sceny do filmu będą  realizowane  w słynnym Muzeum Archeologicznym w Biskupinie w Województwie Kujawsko-Pomorskim, które jest partnerem filmu. To właśnie z terenu Województwa Kujawsko –Pomorskiego zostaną w filmie zaprezentowane artefakty , które obecnie znajdują się w zbiorach partnera filmu – Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Województwo Kujawsko – Pomorskie , to do doskonałe miejsce do realizacji filmów.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować ,ze rozpoczęliśmy prace nad filmem  –  Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat

O filmie:

Ten fabularyzowany dokument to swego rodzaju opowieść – wędrówka po ziemiach naszego kraju i Europy przed bez mała 7000 laty, co bezpośrednio przekłada się na jego wysoki walor poznawczy i edukacyjny. Dzięki plenerom, scenografii, rekonstruktorom, animacji 3D, precyzyjnie zaplanowanym kadrom, zobaczymy świat, który już dawno przestał istnieć. 

Punktem wyjścia do filmu są stosunkowo słabo rozpoznane i zbadane rondele, które są najstarszymi, sięgającymi 7000 lat wstecz, przykładami monumentalnej architektury w Europie. Budowano je m.in. na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Niemczech i, co najważniejsze, na terenie dzisiejszych ziem polskich. W sumie w Europie odkryto ich ponad 180. W 2014 roku w Polsce rozpoznane były tylko trzy tego typu konstrukcje, teraz jest już ich osiem. Rondele to budowle o konstrukcji drewniano-ziemnej o średnicy dochodzącej do stu kilkudziesięciu metrów, kolistego kształtu – na planie okręgu, wznoszone przy użyciu prostych narzędzi przez społeczność najstarszych rolników, którzy przybyli na ziemie obecnej Polski z terenów naddunajskich. Ich budowę rozpoczęto około 4900 lat przed naszą erą. Po około 200-300 latach funkcjonowania zniknęły. Struktura obiektu składała się z wielokrotnego sytemu koncentrycznych rowów- fos dochodzących niekiedy do 10 metrów szerokości i 6 metrów głębokości, zwężających się ku dołowi – rowy miały przekrój w kształcie litery V lub Y. Rowy otaczały palisadę, zwykle potrójną, o kilku, najczęściej czterech wejściach. Wysokość palisady sięgała około 3 metrów. 

W opinii profesora Lecha Czerniaka rondele były na obszarze Europy Środkowej nową instytucją społeczną, której wynalazek odegrał kluczową rolę w uformowaniu się nowego ładu społecznego po upadku kultury pierwszych rolników w początkach V tysiąclecia p.n.e.  Podobne czy też zbliżone, co do swej funkcji budowle wielokrotnie obserwujemy w późniejszych czasach.  Najbardziej spektakularnym i znanym, ale młodszym o ponad 1500 lat przykładem jest Stonehenge. Obiekty te na terenie Polski zostały rozpoznane m.in. pod Oławą w Drzemlikowicach, Bodzowie, Rąpicach, Nowym Objezierzu, w Wenecji koło Biskupina, pod Łysomicami (dwa) w woj. kujawsko-pomorskim.

Ludzie, którzy budowali te monumentalne budowle to potomkowie rolników, którzy pojawili się w północnej części środkowej Europy, w tym w Polsce około 5450 lat p.n.e. Ich sposób, życia obyczaje i gospodarka oparte były na wzorcach przyniesionych z obszaru Anatolii i Bałkanów. Pewne jest to, że pierwsi rolnicy na naszych ziemiach zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Mieszkali w charakterystycznych „długich domach” (określanych tak ze względu na rozmiary sięgające do 50 metrów długości) o powierzchni 200-300 metrów kwadratowych. Domy takie zamieszkiwało kilka rodzin. Ludzie ci uprawiali ziemię spulchniając ją za pomocą motyk (radła jeszcze nie znano), dlatego zaliczani są do ludów kopieniaczychHodowali zwierzęta, głownie bydło, owce i kozy. Byli także niekiedy myśliwymi – polowali na jelenie, sarny i tury. Przyjmuje się, że polowania te miały także charakter ceremonialny. Byli zbieraczami, a także rzemieślnikami, którzy potrafili wypalać i zdobić naczynia z gliny. Posiadali złożony system wierzeń. Ta rozproszona społeczność pierwszych rolników ściśle ze sobą współpracowała, inaczej nie byłoby szans na powstanie tak monumentalnych budowli, które na tle swojej epoki były tym, czym murowane ceglane kościoły na tle średniowiecznej drewnianej zabudowy. Rondele były silnym wyróżnikiem na tle otaczającego krajobrazu i zarazem swoistym pomnikiem świata duchowo-religijnego odwołującego się do sił kosmosu: słońca, księżyca i gwiazd. Archeolodzy tym obiektom przypisują też znaczenie centralnych miejsc życia społecznego i centrów ceremonialnych, gdzie odbywały się obrzędy i rytuały starożytnych ludzi zamieszkujących ziemie dzisiejszej Europy. Najprawdopodobniej obiekty te stanowiły też pomocne narzędzie do zrozumienia natury i zmieniających się pór roku. Powszechne są też teorie mówiące o funkcjach związanych z obserwacjami astronomicznymi.

W filmie spróbujemy przybliżyć całą najnowszą wiedzę w tym zakresie w celu zaprezentowania nam wszystkim historii prastarych mieszkańców obszaru dzisiejszej Polski. 

Film dofinansowany przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej

Realizacja filmu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Partnerów: